Mini szkolenie online – Wypalenie zawodowe i co dalej…

1. Wypalenie zawodowe – zagrożenia i konsekwencje

2. Marta Młyńska – jak wypalenie wpłynęło na moje życie

3. Kolejny krok – jakie działania podjąć, aby wyjść z wypalenia